My School

Monday, February 8, 2010

Nilai Kualiti Diri MPP

Berusaha mengamalkan nilai-nilai kualiti diri berikut:-
1. Bersungguh-sungguh
2. Berdisiplin
3. Berdikari
4. Amanah
5. Jujur dan Ikhlas
6. Kenal diri
7. Inovatif dan Kreatif
8. Sanggup dipimpin
9. Mampu memimpin
10. Berilmu dan Beriman
11. Melampaui keperluan dan mendahului

No comments:

Post a Comment